พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ผบ.ทร. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม ผบ.ทร.อาเซียน ครั้งที่ ๑๑
การประชุม ผบ.ทร.อาเซียน ครั้งที่ ๑๑ ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จว.ชลบุรี ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ พ.ย.๖๐
พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ผบ.ทร. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม ผบ.ทร.อาเซียน ครั้งที่ ๑๑
การประชุม ผบ.ทร.อาเซียน ครั้งที่ ๑๑ ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จว.ชลบุรี ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ พ.ย.๖๐
ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จว.ชลบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ พ.ย.๖๐
การประชุม ผบ.ทร.อาเซียน ครั้งที่ ๑๑
ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จว.ชลบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ พ.ย.๖๐
ศึกษาดูงาน และนำเสนอโครงการวิจัย
พล.ร.ต.ชูศักดิ์ ชูไพฑูรย์ ผอ.ศยร.ยศ.ทร. และคณะ ศึกษาดูงาน และนำเสนอโครงการวิจัย ที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการ วช. และคณะ ร่วมรับฟังการเสนอผลงานและแนวทางการดำเนินการ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๔ ม.ค.๖๑ ณ ห้องประชุมพลโทพระยาศัล วิธานนิเทศ ชั้น ๓ อาคาร วช.๒
ศึกษาดูงาน และนำเสนอโครงการวิจัย
พล.ร.ต.ชูศักดิ์ ชูไพฑูรย์ ผอ.ศยร.ยศ.ทร. และคณะ ศึกษาดูงาน และนำเสนอโครงการวิจัย ที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการ วช. และคณะ ร่วมรับฟังการเสนอผลงานและแนวทางการดำเนินการ
พล.ร.ต.ชูศักดิ์ ชูไพฑูรย์ ผอ.ศยร.ยศ.ทร. และคณะ ศึกษาดูงาน และนำเสนอโครงการวิจัย ที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการ วช. และคณะ ร่วมรับฟังการเสนอผลงานและแนวทางการดำเนินการ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๔ ม.ค.๖๑ ณ ห้องประชุมพลโทพระยาศัล วิธานนิเทศ ชั้น ๓ อาคาร วช.๒
ประชุมเตรียมการฝึก ยุทธกีฬา รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.
เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ เม.ย.๖๑ ณ ห้องประชุม ศยร.ยศ.ทร. ชั้น ๒
ประชุมเตรียมการฝึก ยุทธกีฬา รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.
เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ เม.ย.๖๑
ประชุมเตรียมการฝึก ยุทธกีฬา รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.
ณ ห้องประชุม ศยร.ยศ.ทร. ชั้น ๒
ประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงทางทะเล
รับฟังบรรยายสรุปยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างและกำลังรบ ทร.มาเลเซีย
ประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงทางทะเล ระหว่างวันที่ ๒๙ เม.ย.๖๑ – ๖ พ.ค.๖๑
รับฟังการบรรยายสถานการณ์การกระทำอันเป็นโจรสลัด INTERNATIONAL MARITIME BUREAU (IMB)
สนทนาปัญหาด้านความมั่นคงทางทะเล MARITIME INSTITUTE OF MALAYSIA (MIMA)