พล.ร.ท.บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ จก.ยศ.ทร. ผอ.ศยร.ยศ.ทร. และ ผบ.สอ.รฝ. ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.สุกิตติ เสงี่ยมพงษ์ ผช.ผบ.ทร. และคณะ
ในโอกาสมาตรวจติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จว.ชลบุรี พร้อมบรรยายสรุปและนำชม พื้นที่ก่อสร้าง เมื่อ 13 ธ.ค.61
ผช.ผบ.ทร. และคณะ ในโอกาสมาตรวจติดตามความก้าวหน้า การดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จว.ชลบุรี
ประชุม คปษ.ผบ.ทร. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๑๑ ก.ย.๖๑ ณ ห้องประชุม บก.ทร.๑ พระราชวังเดิม
ประชุม คปษ.ผบ.ทร. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑
โดยมี พล.ร.อ.ทวีศักดิ์ โสมาภา ปธ.คปษ.ผบ.ทร. เป็นประธาน
รอง ผอ.ศยร.ยศ.ทร. ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปในโอกาสที่ จก.ยศ.ทอ.และ คณะฯ เข้าเยี่ยมชมขีดความสามารถของเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ NWS980
จก.ยศ.ทอ.และ คณะฯ เข้าเยี่ยมชมขีดความสามารถของเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ NWS980
ประชุมเพื่อเตรียมการการฝึกยุทธกีฬาหลักสูตรพรรคนาวินรุ่นที่ ๖๙
กจล.ศยร.ยศ.ทร.จัดประชุมเพื่อเตรียมการสนับสนุนการฝึกยุทธกีฬาหลักสูตรพรรคนาวินรุ่นที่ ๖๙ ระหว่าง พ.ย.๖๑ - มี.ค.๖๒ ร่วมกับ ฝกว.ยศ.ทร. และผู้แทน รร.ชต.ยศ.ทร.
ระหว่าง พ.ย.๖๑ - มี.ค.๖๒ ร่วมกับ ฝกว.ยศ.ทร. และผู้แทน รร.ชต.ยศ.ทร. โดยมี พล.ร.ต.ธำรงค์ เทียมเมฆ ผอ.ศยร.ยศ.ทร. เป็นประธานการประชุม
กจล.ศยร.ยศ.ทร.จัดประชุมเพื่อเตรียมการสนับสนุนการฝึกยุทธกีฬาหลักสูตรพรรคนาวินรุ่นที่ ๖๙ ระหว่าง พ.ย.๖๑ - มี.ค.๖๒ ร่วมกับ ฝกว.ยศ.ทร. และผู้แทน รร.ชต.ยศ.ทร.
Error
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/tnssc/public_html/images/Activity62/visitlobotomy/th/
 • Copy failed
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/tnssc/public_html/images/Activity62/visitlobotomy/th/
 • Copy failed
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/tnssc/public_html/images/Activity62/visitlobotomy/th/
 • Copy failed
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/tnssc/public_html/images/Activity62/visitlobotomy/th/
 • Copy failed
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/tnssc/public_html/images/Activity62/visitlobotomy/th/
 • Copy failed
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/tnssc/public_html/images/Activity62/airedu/th/
 • Copy failed
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/tnssc/public_html/images/Activity62/airedu/th/
 • Copy failed
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/tnssc/public_html/images/Activity62/airedu/th/
 • Copy failed
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/tnssc/public_html/images/Activity62/airedu/th/
 • Copy failed
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/tnssc/public_html/images/Activity62/airedu/th/
 • Copy failed
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/tnssc/public_html/images/Activity62/airedu/th/
 • Copy failed
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/tnssc/public_html/images/Activity62/training_meet/th/
 • Copy failed
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/tnssc/public_html/images/Activity62/training_meet/th/
 • Copy failed
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/tnssc/public_html/images/Activity62/training_meet/th/
 • Copy failed
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/tnssc/public_html/images/Activity62/training_meet/th/
 • Copy failed