จัดแสดงผลงานวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ nws 980
ในงานนิทรรศการ “นาวีวิจัย 2018” เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค.๖๑ ณ หอประชุมกองทัพเรือ
งานนิทรรศการ “นาวีวิจัย 2018” เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค.๖๑ ณ หอประชุมกองทัพเรือ
งานนิทรรศการ “นาวีวิจัย 2018” เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค.๖๑ ณ หอประชุมกองทัพเรือ
ศึกษาดูงาน และนำเสนอโครงการวิจัย
พล.ร.ต.ชูศักดิ์ ชูไพฑูรย์ ผอ.ศยร.ยศ.ทร. และคณะ ศึกษาดูงาน และนำเสนอโครงการวิจัย ที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการ วช. และคณะ ร่วมรับฟังการเสนอผลงานและแนวทางการดำเนินการ
พล.ร.ต.ชูศักดิ์ ชูไพฑูรย์ ผอ.ศยร.ยศ.ทร. และคณะ ศึกษาดูงาน และนำเสนอโครงการวิจัย ที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการ วช. และคณะ ร่วมรับฟังการเสนอผลงานและแนวทางการดำเนินการ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๔ ม.ค.๖๑ ณ ห้องประชุมพลโทพระยาศัล วิธานนิเทศ ชั้น ๓ อาคาร วช.๒
ประชุมเตรียมการฝึก ยุทธกีฬา รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.
เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ เม.ย.๖๑ ณ ห้องประชุม ศยร.ยศ.ทร. ชั้น ๒
ประชุม คปษ.ผบ.ทร. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๑๑ ก.ย.๖๑ ณ ห้องประชุม บก.ทร.๑ พระราชวังเดิม
ประชุม คปษ.ผบ.ทร. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑
โดยมี พล.ร.อ.ทวีศักดิ์ โสมาภา ปธ.คปษ.ผบ.ทร. เป็นประธาน
รอง ผอ.ศยร.ยศ.ทร. ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปในโอกาสที่ จก.ยศ.ทอ.และ คณะฯ เข้าเยี่ยมชมขีดความสามารถของเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ NWS980
จก.ยศ.ทอ.และ คณะฯ เข้าเยี่ยมชมขีดความสามารถของเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ NWS980
Error
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/tnssc/public_html/images/Activity62/airedu/th/
 • Copy failed
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/tnssc/public_html/images/Activity62/airedu/th/
 • Copy failed
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/tnssc/public_html/images/Activity62/airedu/th/
 • Copy failed
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/tnssc/public_html/images/Activity62/airedu/th/
 • Copy failed
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/tnssc/public_html/images/Activity62/airedu/th/
 • Copy failed
 • JFolder::create: Could not create directory Path: /home/tnssc/public_html/images/Activity62/airedu/th/
 • Copy failed