น.อ.สาคร ปั่นเมืองปัก รอง ผอ.ศยร.ยศ.ทร. ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปในโอกาสที่ จก.ยศ.ทอ.และ คณะฯ เข้าเยี่ยมชมขีดความสามารถของเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ NWS980
ณ อาคารสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค.๖๑

ประชุม คปษ.ผบ.ทร. ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ ในวันอังคารที่ ๑๑ ก.ย.๖๑ ณ ห้องประชุม บก.ทร.๑ พระราชวังเดิม
โดยมี พล.ร.อ.ทวีศักดิ์  โสมาภา ปธ.คปษ.ผบ.ทร. เป็นประธาน

ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ nws 980
ในงานนิทรรศการ “นาวีวิจัย 2018” เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ค.๖๑ ณ หอประชุมกองทัพเรือ

กจล.ศยร.ยศ.ทร. ร่วมจัดแสดงผลงานวิจัยและพัฒนาโปรแกรมเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ nws รุ่นใหม่ ในการประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการทหาร กระทรวงกลาโหม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

พล.ร.ต.ชูศักดิ์  ชูไพทูรย์ ผอ.ศยร.ยศ.ทร.และคณะ เดินทางไปประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงทางทะเล ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ ๒๙ เม.ย.๖๑ – ๖ พ.ค.๖๑

พล.ร.ต.ชูศักดิ์ ชูไพฑูรย์ ผอ.ศยร.ยศ.ทร. บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อประเด็นความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ให้กับ นทน.หลักสูตร รร.สธ.ทร.รุ่นที่ ๗๘ 

กจล.ศยร.ยศ.ทร.เชิญหน่วยที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเตรียมการฝึก ยุทธกีฬา รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ เม.ย.๖๑ ณ ห้องประชุม ศยร.ยศ.ทร. ชั้น ๒

พล.ร.ต.ชูศักดิ์  ชูไพฑูรย์ ผอ.ศยร.ยศ.ทร. และคณะ ศึกษาดูงาน และนำเสนอโครงการวิจัย 
ที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการ วช.
 และคณะ ร่วมรับฟังการเสนอผลงาน

สนับสนุนการประชุมเตรียมการฝึกการวางแผนขั้นต้น (IPC) ระหว่าง ๑๙ - ๒๒ ธ.ค.๖๐
โดยมี พล.ร.ท.ช่อฉัตร  กระเทศ จก.ยศ.ทร.ร่วมรับฟังการแถลงผลการประชุมวางแผนขั้นต้น (IPC) 
ในการฝึก ทร.๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค.๖๐

พล.ร.ต.ชูศักดิ์  ชูไพฑูรย์ ผอ.ศยร.ยศ.ทร. นำข้าราชการ ทหาร และ ลูกจ้าง  ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
และ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ บริเวณโดยรอบวัดญาณเวศกวัน ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค.๖๐

พล.ร.อ.นริส ประทุมสุวรรณ ผบ.ทร. เป็นประธานพิธีเปิดการประชุม ผบ.ทร.อาเซียน ครั้งที่ ๑๑ ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จว.ชลบุรี

ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ พ.ย.๖๐

พล.ร.ต.ชูศักดิ์  ชูไพฑูรย์ ผอ.ศยร.ยศ.ทร. นำข้าราชการ กองจำลองยุทธ์ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ทหารเรือ ไปเยี่ยมชม ความก้าวหน้าทางสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต และเยี่ยมชมงาน DEFENSE & SECURITY ๒๐๑๗ งานแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใหญ่ที่สุดของไทย ในวัน พุธที่ ๘ พ.ย. ๖๐

 

StartPrev1234NextEnd
Page 1 of 4