Friday, 02 September 2016 10:34

พลเรือตรี ภุชงค์ บุญคณาสันต์ ผอ.ศยร.ยศ.ทร. ตรวจความพร้อมในการฝึกร่วม วสท.วปอ.วทบ.สจว. และ รร.สธ.เหล่าทัพ

พลเรือตรี ภุชงค์ บุญคณาสันต์ ผอ.ศยร.ยศ.ทร. ตรวจความพร้อมระบบอำนวยการข่าวสารและระบบเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ NWS980 ทีใช้ในการฝึกร่วม วสท.วปอ.วทบ.สจว. และ รร.สธ.เหล่าทัพ ณ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  ๒๔-๓๑ ส.ค. ๕๙ ที่ผ่านมา