Friday, 20 October 2017 00:00

พล.ร.ต.ชูศักดิ์ ชูไพฑูรย์ ผอ.ศยร.ยศ.ทร. เป็นหัวหน้าคณะเดินทางไปสำรวจพื้นที่โครงการศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ

พล.ร.ต.ชูศักดิ์  ชูไพฑูรย์ ผอ.ศยร.ยศ.ทร. เป็นหัวหน้าคณะเดินทางไปสำรวจพื้นที่โครงการศูนย์สมุททานุภาพกองทัพเรือ ณ พัน.สอ.๑๒ กรม สอ.๑ สอ.รฝ. และเยี่ยมชมกิจการของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ในวันพุธที่ ๑๘ ต.ค.๖๐