Saturday, 23 December 2017 00:00

สนับสนุนการประชุมเตรียมการฝึกการวางแผนขั้นต้น (IPC) ระหว่าง ๑๙ - ๒๒ ธ.ค.๖๐ โดยมี พล.ร.ท.ช่อฉัตร กระเทศ จก.ยศ.ทร.ร่วมรับฟังการแถลงผลการประชุมวางแผนขั้นต้น (IPC) ในการฝึก ทร.๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค.๖๐

สนับสนุนการประชุมเตรียมการฝึกการวางแผนขั้นต้น (IPC) ระหว่าง ๑๙ - ๒๒ ธ.ค.๖๐
โดยมี พล.ร.ท.ช่อฉัตร  กระเทศ จก.ยศ.ทร.ร่วมรับฟังการแถลงผลการประชุมวางแผนขั้นต้น (IPC) 
ในการฝึก ทร.๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค.๖๐