ขบวนการ ISIS ได้ก่อตัวและแสดงบทบาทอย่างโดดเด่นต่อสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลาง

การจัดกำลังตามแผนป้องกันประเทศยืนยันความต้องการขนาดกำลัง

จากการที่สภาพแวดล้อมด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงมี ความซับซ้อน(Complexity)และพลวัตร (Dynamics) มากขึ้นจนทำให้ 

การจัดกำลังตามแผนป้องกันประเทศยืนยันความต้องการขนาดกำลัง

StartPrev12NextEnd
Page 2 of 2