2.2.2 ผู้ให้คำปรึกษาหรือให้ความรู้มีมนุษยสัมพันธ์ หรือบุคลิกภาพเหมาะสมกับการปฎิบัติหน้าที่

Voting for this poll has ended


Statistics:

No Flash Player Installed


Number of Voters   3
Start Voting   2017-05-31 02:53:30
End Voting   2017-07-01 02:53:30